Sierpniowa pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich

3 lata temu - morfeo

Drodzy Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej.

Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy do posługi rozdzielania Komunii św. w czasie Pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich, która odbędzie się w niedzielę 20 sierpnia. Prosimy o zgłaszanie swojej osoby (podając imię i nazwisko oraz parafię posługiwania) przez duszpasterzy parafialnych do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej na adres: duszpasterstwo@katowicka.pl do 17 sierpnia. Szafarze gromadzą się o godz.: 7.30 w salkach za probostwem, ubierając się w białą albę i cingulum. Następnie udają się przed Bazylikę.

Z góry dziękujemy za posługę i dyspozycyjność.
Szczęść Boże

 

Ks. Bogdan Kania
Referent Wydziału Duszpasterstwa
Kuria Metropolitalna w Katowicach
+48 519 546 184