Studium dla kandydatów

Najbliższe studium zaplanowane jest na 2025 rok.
Data rozpoczęcia Studium dla kandydatów na Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
zostanie podana w okólniku duszpasterskim naszej Archidiecezji.

Kandydatów zgłaszają tylko księża proboszczowie!

Szczegółowych informacji n.t. zgłaszania kandydatów udziela Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ksiądz Jarosław Ogrodniczak oraz duszpasterz Nadzwyczajnych szafarzy ksiądz dr Andrzej Suchoń- proboszcz Kościoła Mariackiego w Katowicach

Kandydatów do tej posługi  polecamy gorącej modlitwie.