Duszpasterz

2 lata temu - morfeo

ksiądz dr Andrzej Suchoń

Urodzony 21 lipca 1959 r. w Mikołowie
Święcenia kapłańskie przyjął 4 kwietnia 1985 r. w Katowicach
Dr Nauk Teologicznych w zakresie teologii moralnej
Kapelan Jego Świątobliwości, Kanonik gremialny
Proboszcz Kościoła Mariackiego – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach
Duchowy opiekun zespołu wolontariuszy związanych z Katolickim Telefonem Zaufania
Członek Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej i Dialogu Międzyreligijnego
Duszpasterz Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz kolejarzy w archidiecezji.