Życzenia wielkanocne
księdza opiekuna
08.04.2023

2 miesiące temu - Olek

Życzenia wielkanocne

 

„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga.
Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!

„Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!

Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza!
Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.

Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka,
a Jego krew poświęca domy wierzących.

Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela,
wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone.

Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu,
a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych”

( z Exultetu – Orędzia wielkanocnego)

 

Kto słyszał kiedy poprawnie wykonane Exsultet, Lamentacje Jeremiasza,… kto umiał przeniknąć ich treść i połączyć w jedną całość modlitwę ze śpiewem, temu nie mogły nie zostawić one na całe życie wspomnienia najpiękniejszego wyrazu, jaki człowiek potrafił nadać swemu wołaniu do Boga.

Jacek Woroniecki


Drodzy Bracia, Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej wraz z rodzinami!

 

Z okazji zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego, przesyłam Wam w darze kilka zdań z Exultetu – Orędzia wielkanocnego dla osobistej zadumy, rozmyślania i wielkanocnego rozradowania się nimi w roku duszpasterskim noszącym hasło „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Niech będą one dla Was otuchą i umocnieniem.

Ponad to  życzę Wam i Waszym rodzinom dużo nadziei w przezwyciężaniu wszelkich smutków, mroków życia, lęków i niepewności dzisiejszego świata gdyż: „nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota”

Niech Ten, który w noc zmartwychwstanie stał się Światłością świata napełni Was radością, ufnością w Jego moc, blaskiem Jego łaski i pogodą ducha.

Niech Ten, który na krzyżu pokonał śmierć, piekło i szatana wzmocni w Was wiarę i doda mocy abyście mogli z mężnie przeciwstawiać się złu i wszelkim trudnościom życia. Niech Zmartwychwstały Pan uzdalnia nas do  budowania dobra w nas samych i wokół siebie.

 

Radosnego świętowania Świąt wielkanocnych 2023 !
Tego życzę Wam, wraz z pamięcią modlitewną i kapłańskim błogosławieństwem,

Wasz opiekun:
Ks. Andrzej Suchoń