Zaproszenie
na wielkopostne dni skupienia
04.02.2023

2 miesiące temu - Olek

Drodzy Nadzwyczajni szafarze!

W imieniu księdza opiekuna ks. dra Andrzeja Suchonia serdecznie zapraszam wszystkich Nadzwyczajnych szafarzy naszej Archidiecezji do wspólnego przeżycia tegorocznych wielkopostnych dni skupienia.

Niech nasza wspólna modlitwa i Eucharystia będą dla nas wszystkich siłą do wzmożonej posługi w czasie Wielkiego Postu oraz następującego po nim Triduum Paschalnego. Pamiętajmy, że jesteśmy pomocą dla kapłanów, a w szczególności jesteśmy dla chorych dla których niejednokrotnie wielkim wsparciem i radością niosąc im Jezusa Eucharystycznego.

Jak zawsze spotkamy się w pięciu kościołach naszej Archidiecezji, aby wspólnie modlić się i prosić o potrzebne łaski dla nas, dla naszych rodzin, dla chorych. Wspólne nabożeństwo, a w szczególności Eucharystia, która w nauczaniu Kościoła jest „źródłem, a zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, niech będą czasem wypełnionym dla Boga. Niech nasza kontemplacja o zbliżającej się śmierci Syna Bożego uzmysłowi nam, jak wielki dar otrzymaliśmy od Boga.

Na zakończenie naszego wielkopostnego spotkania „spotkanie przy stole”, które niech będzie znakiem wielkiej wspólnoty, jaką tworzymy.


Terminy naszych spotkań dostępne są stronie głównej,
a także w dziale FORMACJA/DNI SKUPIENIA.


Olek Matusek

04.02.2023