Modlitwy

MODLITWA ZAWIERZENIA
NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ ŚWIĘTEMU JACKOWI

(odmawiana wspólnie podczas dni skupienia)

 

Święty Jacku nasz patronie, w miłości wielkiej, oddajemy najwyższy hołd Bogu, dziękując za to, że postawił Cię na ziemi śląskiej, pozostawiając jako wzór świętości do naśladowania. My, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, wpatrując się w Twoją wielką miłość do Jezusa ukrytego pod postaciami chleba i wina, i w Twoją troskę o krzewienie kultu eucharystycznego, prosimy Cię daj nam poznać jak umiłować Całym swoim życiem Eucharystię, tak jak i Ty umiłowałeś.

Upraszaj nam łaskę przyjmowania Chrystusa w Komunii św. w sposób godny, z głęboką wiarą, pobożnością
i ufnością. Ucz nas adoracji Najświętszego Sakramentu. Przyjdź nam z pomocą i bądź naszym wzorem, gdy podajemy Chrystusa Eucharystycznego innym, a zwłaszcza słabym i chorym byśmy stali się narzędziem krzewienia wiary i byli jej autentycznymi świadkami. Pomóż nam służyć tym, którzy Chrystusa pragną
i potrzebują, a także pozyskiwać dla wiary tych, którzy nie odczuwają głodu eucharystycznego i nie potrzebują obecności Boga w swoim życiu.

Ty, który całym swoim życiem uczyłeś nas umiłowania Eucharystii, przyjdź nam z pomocą, wysłuchaj naszych modlitw i bądź naszym opiekunem i orędownikiem u Boga. Spraw, abyśmy mogli naśladować Cię w umiłowaniu Eucharystii i w misji, którą Ty rozpocząłeś. Ty dałeś nam przykład miłości do Boga i do ludzi oraz pokazałeś,
jak owocnie współpracować z łaską Bożą. Wspieraj nas na drodze do świętości. Niech na tej drodze towarzyszy nam Boże błogosławieństwo. Niech dzięki Twojemu wstawiennictwu Bóg pomnoży naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Jego chwały i zbawienia ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


 MODLITWA
NADZWYCZAJNEGO SZAFARZA KOMUNII ŚWIĘTEJ DO ŚWIĘTEGO JACKA

(wersja skrócona do indywidualnej modlitwy)

Święty Jacku nasz patronie, w miłości wielkiej, oddajemy najwyższy hołd Bogu, dziękując za to, że postawił Cię na ziemi śląskiej, jako wzór świętości do naśladowania. Jako Nadzwyczajni Szafarze Komunii świętej, naśladując Twoją wielką miłość do Jezusa w Eucharystii, prosimy Cię wyjednaj nam łaskę przyjmowania Chrystusa w Komunii św. w sposób godny, z głęboką wiarą, pobożnością i ufnością.

Pomóż nam służyć wszystkim pragnącym i potrzebującym Chrystusa oraz pozyskiwać dla wiary tych, którzy nie odczuwają głodu eucharystycznego i nie potrzebują obecności Boga w swoim życiu. Wysłuchaj naszych modlitw i bądź naszym opiekunem i orędownikiem u Boga. Wspieraj nas na drodze do świętości. Niech dzięki Twojemu wstawiennictwu Bóg pomnoży naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Jego chwały i zbawienia ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.