Biuletyn liturgiczny
w sprawie materii Eucharystii

5 lat temu - morfeo

Drodzy Księża!

Dnia 6 marca 2013 r. Biskupi polscy przyjęli Wskazania w sprawie materii Eucharystii, które zostały znowelizowane w październiku 2015 r. Ponadto w czerwcu 2017 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów skierowała do Biskupów List okólny na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii. Powyższe dokumenty zobowiązują Biskupa diecezjalnego do czuwania nad tym, aby w Kościele jemu powierzonym używano do sprawowania Eucharystii chleba i wina, które gwarantują ważność materii sakramentalnej i nie budzą żadnych wątpliwości.

Konieczność wydania takich regulacji potwierdza przeprowadzona w 2016 r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrola win dystrybuowanych jako „mszalne”, w rzeczywistości jednak niespełniających wymogów stawianych takim produktom przez przepisy Kościoła katolickiego. Wino nie odpowiadało także kryteriom krajowego oraz unijnego prawa w zakresie oznakowania butelek czy mocy alkoholu. W związku z powyższym zakazane jest używanie wina, którego prawdziwość i pochodzenie są wątpliwe. Duszpasterze powinni zaopatrywać się w hostie i wino tylko u certyfikowanych sprzedawców. Lista takich produktów, zatwierdzona przez Komisję Episkopatu Polski, znajduje się na stronie: www.liturgia.katowice.pl. Przy zakupie wina mszalnego należy zwrócić uwagę na to, aby na każdej butelce była umieszczona informacja w języku polskim: „Wino mszalne wyprodukowane do celebracji Eucharystii przez zaprzysiężonego winiarza zgodnie ze Wskazaniami KEP” oraz nazwa i adres sprowadzającego lub producenta. Na butelce mogą znajdować się także informacje w języku obcym, zawierające imię własne biskupa lub kurii, które potwierdzają, że producent jest zaprzysiężony i może przygotowywać wino mszalne. Każdy duszpasterz jest zobowiązany do zakupu tylko takich win i komunikantów, co do których ma pewność, że stanowią właściwą materię do celebracji Eucharystii. Wina jednej z firm zatwierdzonych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski są dostępne w Księgarni św. Jacka przy ul. Warszawskiej w Katowicach. Księgarnia zobowiązała się także dostarczyć wino do parafii. W związku ze zwiększającą się liczbą osób chorych na celiakię, które nie mogą spożywać glutenu, Biskupi polscy zalecają, aby osoby takie przyjmowały komunię pod postacią wina. W takim przypadku nie potrzebują one żadnego specjalnego zezwolenia ze strony władzy kościelnej. Jeśli jednak pragną przyjmować komunię pod postacią chleba, muszą otrzymać pisemną zgodę Biskupa diecezjalnego na przyjmowanie komunii pod postacią hostii niskoglutenowych, wypieczonych zgodnie ze wskazaniami Kongregacji Nauki Wiary. Dotyczy to zarówno świeckich, jak i kapłanów. W takim przypadku takie osoby powinny przedstawić biskupowi zaświadczenie lekarskie, na podstawie którego zostanie przygotowane pozwolenie podpisane przez Arcybiskupa Katowickiego. Należy pamiętać, że warunków materii Eucharystii nie spełniają hostie bezglutenowe. Materią ważną są hostie częściowo pozbawione glutenu, w których jest obecna wystarczająca ilość glutenu do otrzymania wypieku chleba bez dodatku substancji obcych i bez konieczności odwoływania
się do metod, które zmieniłyby istotę chleba. Stąd wybór producenta tych komunikantów wymaga szczególnej uwagi. Wierni świeccy chorzy na celiakię powinni przed Mszą św. zgłosić celebransowi, że chcą przyjąć specjalną komunię. Mogą przynieść kapłanowi we własnym naczyniu hostię, którą należy położyć na korporale do konsekracji na osobnej patenie. W takim przypadku należy jednak wcześniej ich pouczyć, od którego producenta mogą zakupić komunikanty. Bezwzględnie, za każdym razem przed udzieleniem komunii takim osobom należy dokonać puryfikacji palców, gdyż nawet bardzo małe cząsteczki chleba, pozostające na palcach podczas podnoszenia Hostii lub udzielania komunii, zawierają pewną ilość glutenu. Prezbiterzy, którzy nie mogą spożywać komunii św. pod postacią wina, mogą otrzymać od Arcybiskupa Katowickiego pozwolenie na używanie moszczu z winogron. Przy okazji przypominam, że zasadniczo powinno się udzielać komunii św. z darów konsekrowanych w czasie Mszy św. Oznacza to, iż niewłaściwe jest cykliczne konsekrowanie komunikantów w puszkach i ich wielodniowe przechowywanie (OWMR 13, 85).

 

Drodzy Księża!
Jednym z powodów nieważności Eucharystii jest niezachowanie dyscypliny kościelnej dotyczącej jej materii. Dlatego trzeba nieustannie przypominać słowa św. Jana Pawła II z encykliki Ecclesia de Eucharistia:
„Kościół żyje dzięki Eucharystii… Eucharystia jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada… Tym się tłumaczy wielka troska, jaką Kościół zawsze otaczał tajemnicę Eucharystii”.

Z wyrazami szacunku
ks. Grzegorz Śmieciński
ceremoniarz archidiecezjalny

VHV – 4787/17
Katowice, 03.09.2017 r.


Oryginał dostępny -> TUTAJ