Biblia Impulsy
– krótka charakterystyka

1 rok temu - Olek


Wszelkie szkody i nieszczęścia,
jakie przychodzą na świat,
powstają stąd,
że ludzie nie znają jasno i nieobłudnie
prawd Pisma Świętego

św. Teresa od Jezusa, Księga życia, 40, 1


 

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (Dei Verbum, 22-23) [1] oraz dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Pisma Świętego w Kościele [2] akcentują potrzebę aktualizacji i wprowadzenia do poszczególnych kultur orędzia biblijnego, co wiąże się z „rzetelnym poszukiwaniem światła, jakie teksty [biblijne] mogą rzucać na nasze czasy” [3]. Zalecenie to ukształtowało serię Biblia Impulsy. Jej tłumaczenie, jak i forma komentarza jest współczesną próbą urzeczywistnienia tych wskazówek.

Adresatami Biblii Impulsy są przede wszystkim miłośnicy Pisma Świętego, którzy nie tylko chcą poznawać słowo Boże, lecz również nim żyć. Swoje miejsce Biblia Impulsy znalazła również w szeroko rozumianym apostolacie biblijnym.

Układ

Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składać się z 19 tomów. Rozpoczęto również prace na opracowaniem niektórych ksiąg Starego Testamentu.

Każdy tom otwiera wstęp zawierający podstawowe informacje o danej księdze (autor, uwarunkowania historyczno-geograficzne, struktura, teologia księgi).

Na lewej stronie książki zamieszczono nowe, komunikatywne tłumaczenie, dokonane na podstawie najnowszego wydania krytycznego: Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, Hrsg. B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini, B.M. Metzger, 28. revidierte Auflage, Stuttgart 2012. Każda tłumaczona perykopa posiada swoją odrębną stronę, co pozwala na przeprowadzenie dosyć dokładnego i wieloaspektowego komentarza na prawej stronie książki.

 

Komentarz składa się z czterech punktów:

  • „Lektura tekstu” – zawiera wskazania pomagające w jak najlepszej lekturze poszczególnych perykop
  • „Refleksja” – najczęściej nawiązuje do obecnych spraw społeczno-kulturowych
  • „Aktualizacja” – odnosi rozważany tekst do życia czytelnika
  • „Czy wiesz, że…” – poszerza biblijną wiedzę czytelnika

 

Nazwa całej serii wydawniczej Biblia Impulsy wywodzi się z typu komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów, wieloaspektowo wyjaśnia poszczególne perykopy danej księgi.

Trzy pierwsze elementy komentarza („Lektura tekstu”, „Refleksja”, „Aktualizacja”) wspierają czytelnika w trudzie podjęcia własnych przemyśleń oraz mobilizują do konkretnych działań (aspekt emocjonalno-wolitywny). Człon czwarty („Czy wiesz, że…”) dostarcza podstawowych informacji biblijno-historycznych dotyczących analizowanej perykopy (aspekt intelektualny).

Poszczególne tomy posiadają również mapę lub kilka map, pozwalające czytelnikowi zapoznać się z topografią danych wydarzeń biblijnych. Mapy są przejrzyste, dwu lub trzykolorowe.

Każdy wolumin jest zaopatrzony w bibliografię przedmiotu. Przed złożeniem do druku jest również poddawany podwójnej recenzji – recenzenta naukowego oraz cenzora.

Podsumowanie

Biblia Impulsy jest dziełem nowym, oryginalnym, próbującym niezmienną prawdę Objawienia Bożego zawartą w Piśmie Świętym przekazać współczesnemu człowiekowi. Przez piękny i komunikatywny język przekładu oraz kompetentny i nowoczesny komentarz zawarty w przejrzystej szacie graficznej, pragnie pomóc dzisiejszemu wyznawcy Chrystusa nie tylko w poznaniu Biblii, ale i w głębszym jej zrozumieniu. Ma to prowadzić zarówno do spotkania intelektualnego ze słowem Bożym, jak i (a może przede wszystkim) egzystencjalnego.

Na okładce Biblii Impulsy. Nowy Testament wykorzystano motyw krzywej elektrokardiograficznej, będącej zapisem rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej. To zapis życia, czasem chorego i zaburzonego rytmu, ale wciąż wskazującego na życie.

Ludzkie serce jest pobudzane do pracy przez impuls powstający w węźle zatokowo-przedsionkowym. Jest to fizjologiczny rozrusznik serca. Pobudzenie rozprzestrzenia się stamtąd najpierw na obydwa przedsionki i pobudza je do skurczu. Dalej przenosi się z lekkim opóźnieniem przez węzeł przedsionkowo-komorowy do obydwu komór serca. Tam włókna układu bodźcoprzewodzącego rozgałęziają się i pobudzają komory serca do pracy, czyli do skurczu.

Biblia Impulsy, to propozycja nowego, duchowego rozrusznika serca wiary współczesnego człowieka. Pobudzanie ma dokonywać się najpierw przez uważną lekturę słowa Bożego, następnie rozprzestrzenić się w twórczym spojrzeniu na świat oraz własne życie. Impuls ten każdorazowo jest wzmacniany przez włókna wiedzy biblijnej. W Biblii bowiem chodzi o życie.

 

Opracowano na podstawie:

ks. Janusz Wilk, „Biblia Impulsy” – nowy polski przekład i komentarz Pisma Świętego. Założenia, układ, aktualny stan prac, „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich” 16 (2019), s. 427-432.

Zobacz aktualny stan wydawniczy Biblii Impulsy: -> KLIKNIJ TUTAJ


[1] Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (Dei Verbum), w: Sobór Watykański II. Konstytucje – dekrety – deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2008².

[2] Przekł. K. Romaniuk, Poznań 1994.

[3] Papieska Komisja Biblijna w dokumencie Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, IV, A.1