ANIOŁOWIE
SĄ BLISKO NAS
29.09.2021

4 miesiące temu - Olek

 

Rozważanie do fragmentu Ewangelii
J 1, 47-51 XXVI tydzień zwykły, święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała


Uzmysławiam sobie w tych dniach również obecność anioła Apostolstwa Chorych,
anioła całej naszej wspólnoty, anioła chroniącego nas i prowadzącego.


 

Dzisiaj obchodzimy święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w przyszłą sobotę zaś, 2 października, wspomnienie Aniołów Stróżów. Dni szczególnie poświęcone aniołom. Współcześnie aniołów pragnie się uprzedmiotowić, zrobić z nich lalki. A przecież to żywe istoty powołane do istnienia przez Boga, archaniołowie – do szczególnych misji wybrani przez Boga oraz stróżowie – do pomocy człowiekowi. O ich obecności dowiadujemy się z kart Pisma świętego oraz dzięki świadectwu życia wielu świętych. Mówi o nich między innymi dzisiejsza Liturgia Słowa. W Apokalipsie św. Jan ukazuje nam obraz Michała Archanioła walczącego ze Smokiem – z demonem.

Zastanówmy się nad naszą relacją z aniołami. Może zakończyliśmy współpracę z nimi w okresie naszego dzieciństwa, mając przed oczyma obraz anioła przeprowadzającego dziecko przez dziurawą kładkę. Warto w tych dniach odnowić swoją więź z nimi. Dziękując za ich opiekę, ochronę, prowadzenie i dobre pragnienia, których są źródłem. Często nie wiemy, jak ich obecność chroni nas przed złem, przed wpływem złego ducha, przed chorobą; jak również wewnętrznie prowadzi nas ku dobru. Może dzięki nim Bóg ochronił nas od większego wpływu koronawirusa.

Uzmysławiam sobie w tych dniach również obecność anioła Apostolstwa Chorych, anioła całej naszej wspólnoty, anioła chroniącego nas i prowadzącego. Od ponad stu lat Apostolstwo Chorych rozwija się na świecie. Rozwój Apostolstwa odkrywam przede wszystkim jako znak Bożej Opatrzności, ale również jako dowód na istnienie i działanie anioła. Wierzę, że wiele innych instytucji niosących pomoc chorym: szpitali, hospicjów, domów opieki społecznej, także ma swoich duchowych orędowników, aniołów pomagających ludziom w służbie chorym.

 

Tekst: ks. Wojciech Bartoszek
Zdjęcie: www.apchor.pl


Oryginał artykuły dostępny na stronie APOSTOLSTWA CHORYCH