Aneks do Instrukcji posługi nadzwyczajnych szafarzy w Archidiecezji katowickiej
27.03.2021

3 lata temu - Olek

ANEKS DO INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ POSŁUGI 
NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ
W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

 §1. W okresie trwającej pandemii i zagrożenia epidemiologicznego nadzwyczajni szafarze Komunii św., ustanowieni do tej posługi w archidiecezji katowickiej, są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zarządzeń sanitarnych władz rządowych, samorządowych i kościelnych.

§2. Zakaz udziału „w wykonywaniu władzy świeckiej”, obowiązujący duchownych na mocy kanonu 285 53, choć nieobowiązujący szafarzy nadzwyczajnych jako osób świeckich, z założenia oparty jest na poszanowaniu autonomiczności władzy i koniecznym dla zachowania przejrzystości porządków oddzieleniem funkcji publicznych od posługi liturgicznej, celem uniknięcia niebezpieczeństwa instrumentalnego jej traktowania oraz zgorszenia. W związku z tym nadzwyczajny szafarz Komunii św., zarówno kandydujący w okresie wyborczym do organów władzy samorządowej lub do organów przedstawicielskich państwa, jak również wybrany do nich i pełniący wyżej wymienione funkcje, nie powinien w tym czasie pełnić posługi liturgicznej.

§3. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. nie mogą przynależeć do organizacji i stowarzyszeń, których cel albo działalność nie dadzą się pogodzić z wiarą, chrześcijańskimi zasadami moralnymi i katolicką nauką społeczną.

 

ks. Jan Smolec
Kanclerz Kurii Metropolitarnej

+ Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

Katowice, 18 marca 2021 r.
Ad VAI – 7424/14