Czwartek w Oktawie Wielkanocy

Dz 3, 11-26.

Ps 8, 2a.5.6-7.8-9.

Łk 24, 35-48.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna