Czwartek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego

Dz 22, 30.23, 6-11.

Ps 16(15), 1-2a.5.7-8.9-10.11.

J 17, 20-26.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna