Wspomnienie obowiązkowe św. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

2 Tym 1, 1-8.

Ps 96(95), 1-2a.2b-3.7-8a.10.

Łk 10, 1-9.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna