Dwudziesta szósta Niedziela zwykła

Am 6, 1.4-7.

Ps 146(145), 7.8-9.9-10.

1 Tym 6, 11-16.

Łk 16, 19-31.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna