Sobota XXV tygodnia Okresu Zwykłego

Koh 11, 9-10.12, 1-8.

Ps 90(89), 3-4.5-6.12-13.14.17.

Łk 9, 43b-45.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna