Piątek XXV tygodnia Okresu Zwykłego

Koh 3, 1-11.

Ps 144(143), 1a.2abc.3-4.

Łk 9, 18-22.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna