Czwartek XXV tygodnia Okresu Zwykłego

Koh 1, 2-11.

Ps 90(89), 3-4.5-6.12-13.14.17.

Łk 9, 7-9.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna