Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

Ef 4, 1-7.11-13.

Ps 19(18), 2-3.4-5.

Mt 9, 9-13.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna