Piątek I tygodnia Okresu Zwykłego

1_S 8,4-7.10-22a.

Ps 89(88),16-17.18-19.

Mc 2,1-12.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna