Sobota XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Dn 7,15-27.

Dn 3,82.83.84.85.86.87.

Lc 21,34-36.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna