Piątek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Dn 7,2-14.

Dn 3,75.76.77.78.79.80.81.

Lc 21,29-33.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna