Czwartek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Dn 6,12-28.

Dn 3,68.69.70.71.72.73.74.

Lc 21,20-28.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna