Wtorek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Dn 2,31-45.

Dn 3,57.58.59.60.61.

Lc 21,5-11.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna