Sobota IX tygodnia Okresu Zwykłego

Tb 12, 1b.5-15.20.

Tb 13, 2.6.7.8.

Mk 12, 38-44.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna