Poniedziałek XXVII tygodnia Okresu Zwykłego

Gal 1, 6-12.

Ps 111(110), 1-2.7-8.9.10c.

Łk 10, 25-37.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna