Piątek II tygodnia Okresu Wielkanocnego

Dz 5, 34-42.

Ps 27(26), 1.4.13-14.

J 6, 1-15.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna