Święto św. Andrzeja Apostoła

Rz 10, 9-18.

Ps 19(18), 2-3.4-5.

Mt 4, 18-22.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna