Aktualizacja (ver. 1.3.2)
aplikacji mobilnej

1 rok temu - Olek

Aktualizacja aplikacji dla nadzwyczajnych szafarzy jest już dostępna.
Jak już wcześniej informowałem, pojawił się nieoczekiwany problem
z update aplikacji do Sklepu Play, dlatego też aplikacja nie była
w pełni użyteczna bo brakowało w niej liturgii Słowa na bieżący rok.

Jeśli po uruchomieniu aplikacji nie zaktualizowała się ona automatycznie,
należy wejść do Sklepu Play i wykonać tę operację ręcznie.
Po zaktualizowaniu naszym oczom pojawi się odświeżona strona główna
oraz informacja o wykonaniu aktualizacji.W tym miejscu pragnę podziękować Panu Arkadiuszowi Gawronowskiemu,
za aktualizację czytań na 2020r. oraz nową szatę graficzną dostosowaną
do kolorystyki Archidiecezji katowickiej.

22.01.2020r.