Alleluja!
Błogosławionych Świąt!

11 miesięcy temu - Olek

Drodzy Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej!

W liście do Koryntian czytamy:

„A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny”.

Tej wierności na obranej drodze posługi i miłości do Jezusa Eucharystycznego,
życzmy sobie wszyscy w tym trudnym czasie pandemii.

Niech w Waszym kierunku popłyną szczere słowa podziękowania,
za ofiarne pełnienie posługi Nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej
w parafiach, szpitalach, domach opieki, wśród bliskich.

Wasza posługa jest przedłużeniem posługi kapłańskiej prezbiterów,
którzy z racji wielu innych niedzielnych obowiązków,
nie mają możliwości docierania z Chrystusem do każdego chorego.

Serdecznie Bóg Zapłać za poświęcony czas, siły i miłość
wkładaną w pełnienie tej ważnej w Kościele posługi,
a największe za niesienie Chrystusa dla naszych chorych braci.

W tym trudnym czasie w jakim trwamy, niech
czuwa nad nami Maryja Piekarska – lekarka dusz,
a Zmartwychwstały Chrystus niech wyznacza drogę ku Zbawieniu.

Błogosławionych Świąt!

Administrator
Olek Matusek
11-04-2020