44-200 Rybnik ; ul. Mikołowska 4

www.bazylika.rybnik.pl