Nowi Nadzwyczajni szafarze

1 rok temu - Olek

Wieczernik nie był miejscem stałego przebywania; był miejscem doświadczania wielkich dzieł Bożych i ostatecznie miejscem rozesłania – mówił abp Wiktor Skworc do 215 mężczyzn w białych albach, wypełniających wnętrze archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.

W uroczystości nadania godności szafarza nadzwyczajnego Komunii świętej 11 marca mężczyznom towarzyszyły ich żony, dzieci, rodziny, proboszczowie i przyjaciele. – Dziękuję za wielkoduszne darowanie czasu należnego rodzinie, na rzecz budowania wielkiej rodziny, wspólnoty Kościoła – dziękował metropolita katowicki. – Dziękuję za zgodę na duchowe poszerzenie waszej rodziny, szczególnie o chorych, którym wasi mężowie będą zanosili Eucharystyczny Chleb.

Odnosząc się do Czytań z IV niedzieli wielkiego postu arcybiskup przypomniał, że każdy jest za darmo, zupełnie bez własnych zasług, obdarowany Duchem Świętym. – To właśnie w Duchu Świętym poznajemy Chrystusa i wyznajemy, że „Jezus jest Panem” – mówił. – W Nim też modlimy się do Boga, a nawet zwracamy się do Niego Jego własnym imieniem: Ojcze.

Metropolita zwrócił uwagę, że Duch Święty nie jest Dawcą łaski w wymiarze globalnym, ale obdarowuje i sprawia życie w każdym człowieku indywidualnie, osobowo. – To On nas wyposażył na drogę chrześcijańskiego życia dając nam swoje dary.

Więcej o ustanowieniu Nadzwyczajnych szafarzy przeczytacie na portalu wiara.pl.
Tam również dostępna galeria zdjęć z tej uroczystości.

Żródło: wiara.pl