Aplikacja mobilna „SZAFARZ”

1 rok temu - morfeo

W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym ojcowie soborowi nauczają, że:

„człowiek zawsze starał się swoją pracą i pomysłowością rozwijać swoje życie. (…)
„Stworzony na obraz Boga, otrzymał zlecenie, żeby rządził światem w sprawiedliwości i świętości,
podporządkowując sobie ziemię ze wszystkim, co w niej jest, oraz żeby,
uznając Boga Stwórcą wszystkiego, odnosił do Niego siebie samego i wszystkie rzeczy,
tak aby przez poddanie człowiekowi wszystkiego przedziwne było po całej ziemi imię Boże”.

 

W kontekście powyższych słów powstała niniejsza aplikacja, która może służyć pomocą Nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. m.in. w indywidualnym rozważaniu Słowa Bożego lub do właściwego przygotowania się do wypełniania liturgicznej posługi wobec wiernych doświadczonych cierpieniem i chorobąaby spotkanie z Jezusem eucharystycznym, za każdym razem było nowym doświadczaniem Jego wielkiej miłości, a nie tylko rytualnym obrzędem. Aplikacja przeznaczona jest do prywatnego użytku w domu chorego i w żadnym wypadku nie zastępuje ksiąg liturgicznych podczas liturgii w kościele. Choć powstała ona na potrzeby nadzwyczajnych szafarzy archidiecezji katowickiej, z całą pewnością może służyć pomocą szafarzom w innych diecezjach Polski. 


Wymagania:
– urządzenie mobilne z systemem Android 3.0 lub nowszy
– połączenie internetowe (tylko do pobrania i aktualizacji)

Bezpłatna aplikacja zawiera:
– zwykły obrzęd Komunii świętej
– skrócony obrzęd Komunii świętej
– liturgię dnia (aktualizacja na rok 2021 w trakcie prac)
– wiatyk
– zbiór podstawowych modlitw codziennych
– instrukcje, wskazania i modyfikacje KEP do posługi Nadzwyczajnych szafarzy
– instrukcje Archidiecezji katowickiej
– notę dotyczącą komunii bezglutenowej

 Mamy także możliwość:
– powiększania i zmniejszania wielkości czcionki
– wpisania adresów chorych, a tym samym ustawienia kolejności posługi
– łatwego dostępu do czytań przypadających na dany dzień
– wyboru dla każdego roku liturgicznego odpowiedniego aktu pokuty,
– wyboru wezwań modlitwy powszechnej, czy też dziękczynienia po komunii
– edycji modlitwy powszechnej poprzez dopisanie imion chorych, za których będziemy się modlić
– edycji modlitwy powszechnej poprzez dopisanie imion zmarłych, za których nasi chorzy chcą się modlić

Aplikację można pobrać za darmo ze SKLEPU PLAY

 

Autorzy:
Grzegorz Adamus
Aleksander Matusek