Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Iz 49, 1-6.

Ps 139(138), 1-3.13-14ab.14c-15.

Dz 13, 22-26.

Łk 1, 57-66.80.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna