Poniedziałek XXIX tygodnia Okresu Zwykłego

Ef 2,1-10.

Ps 100(99),2.3.4.5.

Łk 12,13-21.

Liturgia dnia
Aplikacja mobilna