Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Prz 2,1-9.

Ps 34(33),2-3.4.6.9.12.14-15.

Mt 19,27-29.

Liturgia dnia
Aplikacja mobilna