Poniedziałek I tygodnia Adwentu

Iz 4, 2-6.

Ps 122(121), 1-2.4-5.6-7.8-9.

Mt 8, 5-11.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna