Dwudziesta szósta Niedziela zwykła

Ez 18, 25-28.

Ps 25(24), 4bc-5.6-7.8-9.

Flp 2, 1-11.

Mt 21, 28-32.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna