Dwunasta Niedziela zwykła

Hi 38, 1.8-11.

Ps 107(106), 23-24.25-26.28-29.30-31.

2 Kor 5, 14-17.

Mk 4, 35-41.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna