Dwunasta Niedziela zwykła

Job 38,1.8-11.

Ps 107(106),23-24.25-26.28-29.30-31.

2 Kor 5,14-17.

Mk 4,35-41.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna