Czwartek V tygodnia Wielkiego Postu

Rdz 17, 3-9.

Ps 105(104), 4-5.6-7.8-9.

J 8, 51-59.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna