Poniedziałek XIII tygodnia Okresu Zwykłego

Am 2,6-10.13-16.

Ps 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23.

Mt 8,18-22.

Liturgia dnia Brewiarz
Aplikacja mobilna